Ziedojumi draudzes darbam

Ikgadējais piederības ziedojums, ziedojums svētdarbībām, desmitās tiesas ziedojums.

Ar bankas pārskaitījumu:

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Cēsu Svētā Jāņa draudze
Lielā Skolas 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Reģistrācijas Nr. 90000298210
AS SEB banka
Konts: LV37 UNLA 0004 0007 0160 4

Ziedojumi baznīcas iekštelpu restaurācijai

Restaurācijas darbus organizē un koordinē Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonds.

Scroll to top