Ziedojumi draudzes darbam

Ikgadējais piederības ziedojums, ziedojums svētdarbībām, desmitās tiesas ziedojums.

Ar bankas pārskaitījumu:

Cēsu Sv.Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze
Lielā Skolas 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Reģ.Nr. 90000298210
AS SEB banka
Konts: LV37 UNLA 0004 0007 0160 4

Ziedojumi baznīcas iekštelpu restaurācijai

Restaurācijas darbus organizē un koordinē Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonds.

Ar PayPal kontu vai norēķinu karti:
Ar bankas pārskaitījumu:

Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonds
Reģ. Nr. 40008234721
Valsts Kase
Konta Nr. LV97TREL990920300100B
‍Gaujas iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101‍

Vai kļūsti par atjaunošanas fonda draugu ar ikmēneša ziedojumu!

Scroll to top