Vasarsvētku dievkalpojuma video ieraksts

Lasījumi:
✧ Jl 3:1–5a;
✧ Apd 2:1-4, 12–18;
✧ Jņ 14:23–31a

Svētdienas dievkalpojumu video ieraksti ir pieejami mūsu Youtube kanālā. Lai dievkalpojumu ierakstus varētu padarīt pieejamus arī turpmāk, katra iespēju robežās aicinām atbalstīt arī šo kalpošanu ar ziedojumu:

Cēsu Sv. Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze Lielā Skolas 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Reģ.Nr. 90000298210 AS SEB banka Konts: LV37 UNLA 0004 0007 0160 4

Ziņu kategorijas

Scroll to top