Un atkal Cēsu Jāņa jaunieši

2024. gada 1. martā pēc ilga pārtraukuma atsākās regulāras jauniešu tikšanās mūsu draudzē. Garīgā izaugsmē un kopībā bija gatavi iesaistīties 12 draudzes jaunieši (17 – 22 gadi) mācītāja Didža Kreicberga vadībā. Prieks, ka ar muzikālo kalpošanu un atbalstu šajās tikšanās reizēs dalījās mūsu Māris Ozols.

Šajā laikā esam bijuši pārdomās par Jēzus kalpošanu mācekļu vidū, iepazinuši apustuli Tomu un svinējuši kāzas Kānā, un “cepinājuši” (izjautājuši) savu mācītāju ar izaicinošiem jautājumiem.

Pēc jauniešu daudzajiem eksāmeniem un citiem pārbaudījumiem, sezonas noslēgumā piedzīvojām kopīgu pārgājienu pa Zvārtas ieža takām. Labu laikapstākļu svētīti, sapņojām par mūsu aicinājumiem dzīvē un piedzīvojām rimtu kopā būšanas laiku.

Esam dzīvā cerībā tikties ar citiem draudzes locekļiem mūsu jubilejas Draudzes dienās 2024 Skangaļu muižā!

Ziņu kategorijas

Scroll to top