Trešā Adventa svētdiena – ganiņu svece par prieku

"Bet eņģelis uz tiem sacīja: "Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs." (Lūkas 2:10‭-‬11)

Ir viegli priecāties un izjust prieku, kad kādas lietas izdodas kā cerēts, nokārtojas mums par labu, nepiepildās sliktas prognozes, bet tie ir īslaicīgi prieka uzplūdi, kas drīz vien pāriet. Svētie Raksti piedāvā cilvēkam diezgan izaicinošu prieka formu. Priecāties par to, kas cerams, kas gaidāms, kas apsolīts un priecāties par visu un vienmēr.
Šāds prieks ir mūsu sirds izvēle un iet roku rokā ar ticību un cerību. Eņģeļi runā uz ganiem aicinot tos nebaidīties, jo redzētais ir prātam netverams. Kā Tu reaģētu uz šādu pārdabisku dievišķu pieredzi, satiekot eņģeli? Cilvēcīgi tas būtu pārbīlis, bet Dieva prāts ir, ka mēs visu neskatām tikai acīm un nesaklausām tikai ausīm un nepaļaujamies tikai uz savām konkrētā brīža emocijām, bet Svētā Gara vadībā paceļamies tām pāri. Un tad var piedzīvot prieku arī ikdienišķajā, sarežģītajā un izaicinošajā.
Degsim trešo sveci ticot, ka mums ir Dieva dotas spējas izvēlēties prieku arī situācijās, kad ārējie apstākļi uz to nemudina. Priecāsimies, jo šie svētki mums ir atgādinājums, par mūsu Pestītāja dzimšanu un otro nākšanu!

"Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums." (1. Tesaloniķiešiem 5:16‭-‬18)

Pārdomas sagatavoja Guna Grahoļska

Ziņu kategorijas

Scroll to top