Sv. Simeona jeb Sveču diena

"Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas." 1.Jāņa 1:5b

Labā un ļaunā cīņa ir sena. Tā pastāv arī mūsdienās, un mums vēl aizvien ir izvēle, kurā pusē būt. Dievs visu ir labu radījis – mūs un mums redzamu, izmantojamu un baudāmu pasauli.

Ir neskaitāmas Dieva liecības un piemēri caur kuriem Dievs mūs iepazīstina ar sevi, pasauli un Viņa iedibināto kārtību. Pasaulē, kura ir grēka iespaidā lietu kārtību pamatīgi sašūpojusi, saukdama labu par ļaunu un otrādi, kristietim ir svētais Dieva Vārds, kurā gremdējoties atgriezties pie patiesības. Vēl vairāk viņam ir Dieva Vārda un gaismas iemiesojums – Jēzus Kristus. Šis gadalaiks, kuru izdzīvojam, tēlaini iezīmē gaismas un tumsas cīņu dabā, kuru mēs nekādi nevaram ietekmēt, kurā esam apstākļu iekļauti. Bet garīgajā cīņā mēs varam, turoties pie tā, kurš pats ir gaisma, izdarīt izvēli un pagriezt muguru tumsai un tumsas darbiem. Lai Dievs mums palīdz šajā izvēlē! Un ja Tev un man ir sirds nojausma, ka tas, ko daru ir pret Dieva Vārdā pausto patiesību, lūgsim Dievu pēc spēka to nedarīt. Un būs daudz vieglāk tuvoties cits citam un galu galā Dievam. Dievs gan zin, cik daudz reižu mēs katrs kritīsim grēkā, bet necīnoties ar to vispār, uzvaru negūt nekad.

Lai mūs pavada dievišķā, neiznīcināmā dzirksts, kurai degt par Dieva gaismu tumsas pasaulē. Sargāsim vienīgo, patieso, īsto lietu kārtību sev un nākamajām paaudzēm. Svētais Simeons, krietns un dievbijīgs vīrs, nāvi nebaudīja pirms nebija saticis Jēzu kā bērnu – gaismu pagāniem un godību Izraēlam. Arī mums būtu sirdī jānes un jāilgojas, ka pestīšana, kuru nes Kristus, ir paliekoša arī pēc mums nākamajām paaudzēm. Tumšos laikos, jo īpaši labi ir redzami gaiši cilvēki. Lai šī Sveču diena iezīmējas ar to, ka mūsu izvēles ved uz šo gaismas nešanu, glabāšanu un nodošanu citiem caur Viņu pašu- Jēzu Kristu.

“Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko  jums pasludinām – ka Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Bet, ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu un viņa Dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības. “  
1. Jāņa 1:5-7

Pārdomas sagatavoja Guna Grahoļska

Ziņu kategorijas

Scroll to top