Sv. Jāņa Sestdienas skola piedāvā

Cēsu Sv. Jāņa draudzes nama 2. stāvā

Sestdien, 22. septembrī, plkst 10.00 – 12.30 lekcija:

Jaunās Derības Vēstule Ebrejiem

  • Dieva apsolītā dusa – ticībā (4:1-13)
  • Jēzus – liels augstais priesteris  (4:14-5:10)

Lektors Jānis Tolpežņikovs, Cēsu prāvesta iecirkņa evaņģēlists

Visi laipni aicināti!

Ziņu kategorijas

Scroll to top