Sv. Jāņa Sestdienas skola piedāvā

Cēsu Sv. Jāņa draudzes nama 2. stāvā

Sestdien, 20. oktobrī, plkst. 10.00-12.30

Lekcija:

Jaunās Derības Vēstule Ebrejiem:

  • Ceļš pretim pilnībai (5:11-6:12),
  • Dieva apsolījums ir negrozāms (6:13-20)

Lektors Jānis Tolpežņikovs, Cēsu prāvesta iecirkņa evaņģēlists.

Visi laipni aicināti!

Ziņu kategorijas

Scroll to top