Sirds Cēsu sirdij!

Priecīgi balts sirsnīgs sveiciens šodien īsu brīdi bija redzams uz viena no Cēsu Sv. Jāņa baznīcas, dēvētas par Cēsu sirdi, kontrforsiem.

Svaigi uzsnigušai sniegs bija balti noklājis arī visu baznīcas atjaunoto fasādi, dodot iespēju atstāt sirsnīgu sveicienu.

Pateicoties projektam “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), līdzfinansējumam, Cēsu Sv. Jāņa baznīcai bija iespējams atjaunot savu laiku nokalpojošo, drūmi pelēko fasādi.

Ziņu kategorijas

Scroll to top