Rogate – Lieldienu 6. svētdienas dievkalpojuma sprediķa audioieraksts

Autors: mācītājs Didzis Kreicbergs

Lasījumi: ✧ 1Ķēn 3:5–15; ✧ Jk 1:22–27; ✧ Jņ 16:23b–30

Svētdienas dievkalpojumu video ieraksti ir pieejami mūsu Youtube kanālā. Lai dievkalpojumu ierakstus varētu padarīt pieejamus arī turpmāk, katra iespēju robežās aicinām atbalstīt arī šo kalpošanu ar ziedojumu:

Cēsu Sv. Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze Lielā Skolas 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Reģ.Nr. 90000298210 AS SEB banka Konts: LV37 UNLA 0004 0007 0160 4

Ziņu kategorijas

Scroll to top