Pļaujas svētki

Svētdien, 2018. gada 7. oktobrī

11.00 Svētku dievkalpojums

Evaņģēlista Jāņa Gabrāna amatā ievešana

13.00 Ģimenes dievkalpojums

Pēc ģimenes dievkalpojuma Svētdienas skolas mācību gada atklāšana

Scroll to top