Pelnu diena jeb Lielā lūdzamā diena, gavēņa laika sākums

“Šodien sākas lielais 40 dienu gavēnis, kura laikā vingrināties dzīvot lūgšanā, vienkāršībā un atturībā, atrodot gandarījumu gara uzvarās pār miesas vēlmēm un vajadzībām”, aicina arhibīskaps Jānis Vanags.

Pelnu diena ir atgādinājums kristiešiem, kas vēl līdz šim nav nodevušies lūgšanām karadarbības Ukrainā dēļ, ka ir pēdējais laiks to sākt darīt regulāri un no sirds gan kā grēciniekiem pēc Kunga žēlastības un apskaidrības, gan kā Viņa mīļajiem bērniem pēc Viņa taisnības un atjaunojoša spēka, sekojot senajai lūgšanu formulai: “Steidzies, ak Kungs, mani izglābt, steidzies, ak Kungs, man palīgā!” (Ps. 70:2)

“Pirmslieldienu laika galvenā daļa ir Ciešanu jeb gavēņa – sevis pārbaudīšanas laiks. Pelnu trešdiena uzsāk īpašu laiku Baznīcas gadā, kurā esam aicināti sekot Kristum viņa pēdējā ceļā uz Jeruzālemi, ciešanu ceļā, krusta ceļā. Ciešanu laika motivācija un jēga ir tā, ka mēs spējam saredzēt Kristus ciešanas kā mūsu ciešanu atslēgu, Kristus upuri – kā Dieva atbildi uz mūsu grēka vainu. ”

Šajā laikā uz lūgšanām mudina arī LELB marta lozungs:

“Ar lūgšanām un aizlūgšanām lūdziet Dievu Garā ik brīdi! Esiet pastāvīgi nomodā un nepārtrauktā lūgšanā par visiem svētajiem.” Ef. 6:18

Tiekamies Pelnu dienas dievkalpojumā Cēsu Sv. Jāņa baznīcā, ceturtdien, 3. martā, plkst. 18:15.

Ziņu kategorijas

Scroll to top