Paziņojums saistībā ar ārkārtas situāciju valstī

Sveiciens katram Cēsu Svētā Jāņa draudzes loceklim!

Tas, ka lielākā daļa pasākumu valstī un pilsētā tiek atcelti, šobrīd šķiet tikai atbildīgi un pašsaprotami. Arī mūsu draudzes dzīvē visi publiskie pasākumi, kas plānoti martā un aprīļa sākumā nenotiks. Zemāk tie visi arī uzskaitīti.

Šobrīd noris darbs pie svētrunu audio un nedēļas dievkalpojuma video sagatavošanas.

Līdz brīdim, kad ziņosim par pasākumu atsākšanos, NENOTIKS:

  • Dievkalpojumi
  • Katehēzes mācība
  • Svētdienas skola
  • Koris, kas diemžēl nozīmē arī klusāku Lieldienu dievkalpojumu
  • Sieviešu sarunas
  • Sadraudzība Vārdā un kopībā
  • Senioru tikšanās
  • PAB un Al/Anon grupu tikšanās
  • Sestdienas skolas 3. Lekcija

Sekosim līdzi aktuālajai situācijai un informēsim jūs par jaunumiem attiecībā uz draudzes dzīvi, ja tādi būs.

Iespēju robežās vairosim ticību Dievam, ne bailes.

Ziņu kategorijas

Scroll to top