Parakstīts sadarbības līgums par Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurāciju

18. decembrī, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) virsvaldē, tika parakstīts trīspusējs sadarbības līgums ar mērķi kopīgi darboties pie Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas. Līgumu parakstīja virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš, Cēsu Sv. Jāņa lauku ev.lut. draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Sadarbība plānota ilgstoša, jo līgums būs spēkā līdz brīdim, kad baznīca būs atjaunota.

Sadarība tika atjaunota jau šogad notikušajā forumā “Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācija”, tagad tā nostiprināta arī dokumentāli. Ar parakstīto līgumu izveidota uzraudzības padome pār restaurācijas procesu. Uzraudzības padomē ietilpst novada domes priekšsēdētājs, LELB virsvaldes sekretārs un Sv. Jāņa baznīcas mācītājs. Viņi regulāri tiksies, lai pārrunātu, kā process virzījies, dos rekomendācijas.

Ziņu kategorijas

Scroll to top