Notikušās un plānotās aktivitātes janvārī

Gada pirmās divas nedēļas mūsu draudzē bijušas gana rosīgas:

Iesvētību grupa piedzīvojusi noslēguma lielo sesiju. Pirmo šī gada dievkalpojumu kā ierasts svinējām par godu Zvaigznes dienai. Tāpat atzīmējot Zvaigznes dienu, jau janvāra otrajā nedēļā kopā sanāca mūsu mīļie seniori. Kā viņiem gāja, skatieties fotoalbumā “Senioru tikšanās Zvaigznes dienā”.

Notikusi arī pirmā no četrām lekcijām par Kalna sprediķa svētības vārdiem (Mt. 5:3-12). Par nākamajām informēsim gan Ikmēneša drukātajās kalendāra lapiņās, ko iespējams saņemt dievkalpojuma laikā, gan virtuālajā vidē.

Prieks arī par sieviešu sadraudzības vakariem, kas notiek katra mēneša otrajā otrdienā. 

Dievkalpojumi kā ierasts svētdienās 11:00 un ceturtdienās 18:15. Svētdienās turpinās arī Svētdienas skolas nodarbības.

Katru trešdienu 18:15 koris, kura dalībnieki un vadītājs vienmēr priecājas par jauniem dziedātājiem.

16. janvārī notiks pēdējā Katehēzes mācība šai grupai un tās panākumus svinēsim 19. janvāra dievkalpojuma laikā esot klātesoši pieaugušo kristībās un iesvētībās.

Otrdienās 18:00 draudzes namā tiekas PAB un 19:30 Al-Anon grupas.

Vienmēr mīļi gaidīts savā baznīcā!

Ziņu kategorijas

Scroll to top