Notikušas draudzes padomes vēlēšanas – zināmi rezultāti

Attēlā: draudzes priekšniece Silvija Kalniņa un mācītājs Didzis Kreicbergs.

Attēlā no kreisās: Lote Šteina, Indra Piliksere, Sabīne Mieze, Guna Grahoļska, Silvija Kalniņa, mācītājs Didzis Kreicbergs, Inese Baltskara, Andis Ozoliņš-Vīksna, Andra Gulbe, Andra Sargūna, Baiba Auziņa, Svetlana Felkere.

Pateicība ikvienam, kurš pildīja savu draudzes locekļa pienākumu un 22. augustā piedalījās draudzes padomes un revīzijas komisijas vēlēšanās.

Draudzes padomē ievēlēti: Silvija Kalniņa, Agris Vārna, Indra Piliksere, Inese Baltskara, Sabīne Mieze, Andra Gulbe, Andra Sargūna, Lote Šteina, Baiba Auziņa, Guna Grahoļska.

Par draudzes revidentu ievēlēta Ruta Tereško.

Pirmajā padomes sēdē par draudzes priekšnieci ievēlēta Silvija Kalniņa.

Draudzes valdē ievēlēti: Indra Piliksere, Andis Ozoliņš-Vīksne, Agris Vārna.

Būsim lūgšanās par mūsu draudzes vadību, lai dievpalīgs viņiem lēmumu pieņemšanā.

Ziņu kategorijas

Scroll to top