Nodibināts Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonds

2015. gada 10. janvārī Vidzemes koncertzālē “Cēsis” pulcējās Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas projekta atbalstītāji, domubiedri un darba grupa, lai pilnsapulcē lemtu par dievnama atjaunošanas fonda dibināšanu. Fonda dibināšana ir kā turpinājums 2013. gada sākumā notikušajam forumam “Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācija”, kur pulcējās domubiedru grupa, lai runātu par dievnama atjaunošanas iespējām.

2014. gada nogalē tika rīkots otrais forums, kur tika nolemts dibināt fondu. Kā atzīst viens no galvenajiem iniciatoriem, Ivars Zukulis, dievnama atjaunošanas fonda dibināšana, ir viens no baznīcas restaurācijas programmas stūrakmeņiem. Pie dievnama tehniskā projekta strādā 15 cilvēku darba grupa, kuru koordinē I. Zukulis. Kad darbs pie tehniskā projekta būs pabeigts, to pakāpeniski varēs sākt īstenot. Tāpēc ir nepieciešams fonds kā instruments, kas veiktu visu ar restaurāciju saistīto.

Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanas fonda mērķis ir veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijā, organizējot un atbalstot valsts nozīmes kultūras pieminekļa – Cēsu Sv. Jāņa baznīcas atjaunošanu un saglabāšanu. Par fonda dibinātājiem pieteicās visi klātesošie pilnsapulces dalībnieki. Fonda dibinātāji ievēlēja 12 padomes locekļus, kuri iecels trīs valdes locekļus. Reizi gadā fonds rīkos pilnsapulci, kurā padome atskaitīsies par paveikto. Uz to tiks aicināti arī ziedotāji, jo ikviens būs tiesīgs prasīt informāciju par naudas izlietojumu. Ziedotāju nozīme būs tikpat liela kā dibinātaju.

Ziņu kategorijas

Scroll to top