Mākslinieki atbalsta Sv. Jāņa baznīcas restaurāciju

Jau otro gadu Cēsu mākslinieki – kā lieli, tā mazi, ar savu radošo veikumu atbalsta Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas projektu.

Labdarības akcija “Cēsu lielie un mazie mākslinieki Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa restaurācijai” aizsākās pagājušā gada pavasarī, kad Izstāžu nama vadītāja Nata Livonska organizēja ,,Mākslas dienu tirdziņu”. Atsaucās 30 autori, kuri, pēc pašu ieskatiem, atvēlēja darbus labdarībai. Kopumā mākslinieki labdarībai ziedoja 642 latus.

Arī šogad, kad dievnams svin savu 730! gadu jubileju, mākslinieki ir aicināti atbalstīt Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas projektu. Ziedojumam novēlētie darbi jānogādā Cēsu Izstāžu namā, no kurienes tie turpinās savu ceļu uz Sv. Jāņa baznīcu, kur tos varēs apskatīt un iegādāties.

Būsim pateicīgi par katru atbalstu!

Cēsu Sv. Jāņa lauku ev. lutt. draudze

Ziņu kategorijas

Scroll to top