Lieldienu laiks Cēsu Sv. Jāņa draudzē

Laiks, kurā katrs varēja atrast sev piemēroto, lai izdzīvotu Kristus ciešanu ceļu un Kunga Augšāmcelšanos.

“Dienu pirms Pūpolsvētdienas bija iespēja četras stundas nedomāt par ikdienā darāmo, bet sarunāties ar Dievu, lūgt un meditēt. Mācītājs Didzis Kreicbergs un evaņģēlists Jānis Gabrāns bija sagatavojuši pārdomas un meditāciju tēmas par mūsu baznīcas aizbildni Jāni Kristītāju jeb Ceļa sagatavotāju. Bija prieks būt kopā un sagatavot sirdi Lieldienu notikumiem”, tā par sestdienas pēcpusdienas rekolekcijām saka Andra Gulbe.

Klusā nedēļa turpinājās ar gatavošanos tās kulminācijai. Pēc sagatavošanās Zaļajā Ceturtdienā, piedzīvojot pārpasaulīgo “Ars Antiqua Riga” koncertu un atzīmējot Jēzus Sv. Vakarēdiena konsekrēšanas dienu, pienāca Kunga krustā sišanas diena ar ierasto Krusta ceļa piedzīvojumu, kopā ar Cēsu baptistu draudzes pārstāvjiem.

“Krusta ceļš debesīs. Krusta ceļš uz zemes. Krustā tiks pienests upuris, bet, kur upuris, tur grēku piedošana, tur miers ar Dievu, tur svētki un prieks.”

( Sv. Jānis Zeltamute )

Pārdomās par piedzīvoto Krusta ceļā dalās Ramona Indriksone: “Krusta ceļš no Gaujaslīčiem līdz Sv. Jāņa baznīcai Cēsīs.  Ceļš nav garš, un izmērāms vien 7500 soļos, bet tik maz var būt tik daudz.  14 apstāšanas vietas, pārdomu pieturas, kurās sastapties ar Jēzu viņa ciešanu ceļā un paņemt sev līdzi jautājumu. Pirmās pieturas pārdomas bija kopā ar mani visu ceļu. “Cik bieži esmu baidījusies no kāda pārbaudījuma, un, vai, ejot uz to, vienmēr esmu pilnībā uzticējusi šo ceļu Dievam?”.

Ilgi gaidītā svētku kulminācija bija klāt Klusās Sestdienas pašā izskaņā ar Nakts vigīliju un lielisku atmošanās brīdi Lieldienu dievkalpojumos ar skanīgām dziesmām un “Kristus ir augšāmcēlies!” vēlējumiem.

Ziņu kategorijas

Scroll to top