Krusta ceļš 2021

Jēdziens «Krusta ceļš» – Via Crucis – apzīmē Kristus ciešanu ceļu, ko pēc tam, kad Pilāts bija piespriedis nāves sodu, Jēzus, nesot smago krustu, veica līdz soda izpildes vietai Golgātas kalnā, Jeruzālemē. ‍

Tradicionālajā Krusta ceļā ir 14 apstāšanās vietas – stacijas. Katrā apstāšanās vietā, kas tiek veltītas kādam no Jēzus Kristus pēdējiem dzīves mirkļiem pirms krustā sišanas, tiek lietoti lasījumi, lūgšanas un sagatavotas apceres.

Iepriekšējos gados Krusta ceļu esam veikuši kopā no Gaujaslīčiem līdz Cēsu Sv. Jāņa baznīcai, savukārt, šajā gadā katram ir iespēja individuāli iziet personīgo Krusta ceļu, piemērotāko maršrutu izvēloties pēc saviem ieskatiem un spējām.

Šogad esam sagatavojuši ceļvedi ar 14 pieturvietām, kas papildināts ar mūsu evaņģēlista Jāņa Gabrāna pārdomām un jautājumiem. Ceļvedi iespējams saņemt elektroniski, lejupielādējot zemāk vai piesakoties un atsūtot savu e-pasta adresi uz cesu.janadraudze@gmail.com

Kartē: Draudzes iepriekšējo gadu Krusta ceļa maršruts: Gaujaslīču iela – Viestura iela – Graviņa – Pils parks – Cēsu Svētā Jāņa baznīca

Krusta ceļa 14 pieturas, rakstu vieta, pārdomas par rakstu vietu, lūgšana un sevis izmeklēšanas jautājumi ceļam līdz nākamai pieturai:

Ziņu kategorijas

Scroll to top