Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Lasījumi:
✧ Jes. 65:17-25
✧ 1.Kor. 5:7-8
✧ Jņ. 20:1-10

Svētdienas dievkalpojumu video ieraksti ir pieejami mūsu Youtube kanālā. Lai dievkalpojumu ierakstus varētu padarīt pieejamus arī turpmāk, katra iespēju robežās aicinām atbalstīt arī šo kalpošanu ar ziedojumu:

Cēsu Sv. Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze Lielā Skolas 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 Reģ.Nr. 90000298210 AS SEB banka Konts: LV37 UNLA 0004 0007 0160 4

Ziņu kategorijas

Scroll to top