Grāmatas “Bībeles studijas par Vēstuli ebrejiem” atvēršana 8. augustā

Priecīgs notikums! Mūsu evaņģēlists Jānis Tolpežņikovs ir izdevis grāmatu “Bībeles studijas par Vēstuli ebrejiem” un tās atvēršana jau šo svētdien – 8.augustā dievkalpojuma izskaņā.

Par grāmatu pats Jānis saka: “Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām” (Ebr 11:1). Daži ticības brāļi un māsas palaikam atzīst, ka Vēstule ebrejiem ir nopietns garīgās dzīves izaicinājums. Manas Bībeles studijas par Vēstuli ebrejiem tapušas laika gaitā, šo brīnišķīgo Dieva vārdu lasot kopā ar brāļiem un māsām Suntažu luterāņu draudzē 2010.–2011. gadā un Cēsu Sv. Jāņa luterāņu draudzē 2018.–2019. gadā. Papildus Bībeles studijām tika gatavots izdales materiāls, kas apkopots šai grāmatā. Dieva vārda lasīšanas mērķis ir ticība trīsvienīgajam Dievam un aicinājums būt līdzdalīgam Debesu Jeruzalemē pie Tā Kunga. Tās ir tavas īstās mājas. Manuprāt, tā ir liela garīga gudrība, ka Dieva vārds sākotnēji ticis rakstīts un pamatā tiek lasīts kristīgās draudzes kopībā. Ko nezina viens, var papildināt otrs. Tāpēc mums tiek dots Svētais Gars. Es no sirds tev novēlu svētīgi pavadīt laiku ar Jēzu Kristu šais Bībeles studijās un gūt patiesu prieku no Vēstules ebrejiem.”

Nedaudz par autoru:

✧ Jānis Tolpežņikovs ir LELB evaņģēlists (no 2004. g.), pašlaik kalpo Cēsu Sv. Jāņa luterāņu draudzē;

✧ ārsts radiologs (no 2011. g.), strādā Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā un vairākas reizes gadā – arī Zviedrijā;

✧ kopā ar sievu Esmeraldu ir bagātīgi Dieva svētīti ar sešiem bērniem – Mārci, Rēziju, Rūbenu, Inu, Juri, Tabitu.

Ziņu kategorijas

Scroll to top