Galerija: Svētdienas skolas noslēgums

Maldoņa dārzā. Foto: Agris Vārna

Scroll to top