Galerija: Ekumēnisks Valsts svētku dievkalpojums

Foto: Santa Savisko (VPK), Raimonds Kiršfelds

Scroll to top