Galerija: Draudzes dienas 2020

Aizvadītajā nedēļas nogalē, no 22. līdz 23. augustam, Raunā un Cēsīs norisinājās nu jau pēc kārtas septītās Cēsu Sv. Jāņa ev.luteriskās lauku draudzes dienas. Šogad draudzes dienu moto bija “Tu piepildi mani ar prieku Sava vaiga priekšā…” (Ps.16:11)

Pirmā un notikumiem bagātākā diena tika pavadītā Raunā – ikkatra dienas daļa tika uzsākta ar svētbrīdi, svētbrīžiem sekojošās mācītāju Kārļa Rūdolfa Zikmaņa un Kārļa Irbes lekcijas mijās ar pārrunām un liecībām darba grupās. Īpaši interesants un krāsains šo draudzes dienu akcents bija sadraudzība – viktorīna, kuras gaitā dalībnieki gan pārbaudīja savas zināšanas par mūsu baznīcu, gan uzzināja daudz jauna par draudzes mācītāju Didzi un draudzes priekšnieku Andi. Jau tradicionāli pusdienas pārtraukumā dalībnieki varēja izvēlēties darboties kādā no radošajām darbnīcām, doties ekskursijā uz Makaronu un zaļā siera ražotni vai vienkārši baudīt skaisto Raunas apkaimi.

Iepriecināti visas dienas garumā jutās arī bērni, kuri nodarbību starpbrīžos pie saviem vecākiem atgriezās bagātību pilnām rokām – audzinātāju vadībā pagatavotas rokassprādzes, rotaļlietas, smilšu zīmējumi. Savukārt, vakars tika pavadīts sportiskās aktivitātēs kopā ar Raunas jaunsardzi.

Sestdienas vakars izskanēja ar Dieva slavēšanu, piedaloties valmieriešu muzikālajai grupai „Savs laiks”, bet draudzes dienas turpinājās svētdien, īpašās noskaņās vadītajā dievkalpojumā Cēsu Sv.Jāņa baznīcā un noslēdzās ar sirsnīgu sadraudzību skvērā pie baznīcas.

Šķiet, ikviens draudzes dienu dalībnieks šajā piepildītajā nedēļas nogalē vairāk nekā steidzīgajā ikdienā sajuta sevi esam Dieva vaiga priekšā un tika bagātīgi piepildīts ar prieku.

Lai šīs dienas mums izdotos, mums bija daudz palīgu un atbalstītāju. Pateicamies SIA Venden, Raunas Jaunsardzei, Raunas novadam, Raunas vidusskolai un tās personālam. Tāpat, paldies, Satti_rotas, Mārai, Kristīnei par radošo mākslu gan pieaugušajiem, gan bērniem. Paldies arī mūsu pašu draudzes locekļiem, kuri iesaisijās, lai šīs dienas būt pilnīgas.

Draudzes locekļu atsauksmes un emocijas pēc Draudzes dienām 2020.

“Manas sajūtas pēc Draudzes dienām, vienā vārdā PRIEKS! Prieks par atkal redzēšanos un kopā būšanu. Prieks par bērniem, kas bija gandrīz tik pat daudz cik pieaugušie. Prieks par jauno draudzes locekli, kas pēc Raunā pavadītās dienas, svētdien pirms Dievkalpojuma ar zināmu lepnumu teic: “es jau te daudzus pazīstu”! Prieks par lekcijām, un pārdomām, ko tās raisīja. Prieks, ka varēju ar citiem savās pārdomās dalīties un uzklausīt citu domas. Tā varētu turpināt vēl un vēl.”  /Inese/

“Kā noslēguma pasākumā teica Guna, esot visiem kopā Svētā Gara klātbūtni var just īpaši spēcīgi – būt Viņa vaiga priekšā un redzēt Viņu atspoguļojamies draudzes biedros. Draudzes dienās kalpot ir viegli, jo blakus ir cilvēki, kas saprot, iedrošina, disciplinē un iedvesmo mūs kā pavisam jaunus draudzes locekļus. Sirsnīga uzņemšana un laba paēšana gan fiziski, gan garīgi. Esam no sirds pateicīgi visiem, kas padarīja šīs dienas tik svētīgas.” /Rihards un Lote/

Uz tikšanos nākamajās draudzes dienās 2022!

Ziņu kategorijas

Scroll to top