Galerija: Baznīcas restaurācijas darbi 2019. gada martā

Kopš pagājušās vasaras ikviens Cēsu iedzīvotājs un ciemiņš noteikti pamanījis rosību ap vecpilsētas iespaidīgāko celtni – Cēsu Svētā Jāņa luterāņu baznīcu. 2018. gada jūnijā šeit uzsākti apjomīgi restaurācijas darbi, kas faktiski norisināsies līdz pat 2019. gada beigām. Baznīcas restaurācijas jautājums aktuāls bijis jau sen, tāpēc 2006. gadā sagatavots restaurācijas projekts, kuru, pielāgojot esošajai situācijai, pateicoties Eiropas Savienības finansējumam beidzot izdevies ieviest dzīvē.

Pirms baznīcas fasādes restaurācijas, bija nepieciešams sakārtot ūdens hidroizolācijas sistēmu ap ēku, jo tik senu ēku pamatos tāda nav iestrādāta. Lai to labotu, pagājušā gada vasarā, sākot no Torņa ielas puses, tika ierakta drenāža gruntsūdens līmeņa noturēšanai, tādejādi nākotnē pasargājot sienas un pamatus no virszemes ūdeņiem un samazinot mitruma ietekmi gan uz baznīcas fasādi, gan iekštelpām. Tiklīdz zemes darbi ēkas ziemeļu pusē bija pabeigti un tranšejas aizbērtas, tika uzsākta kontrforsu nostiprināšana ar mikropāļiem, jo pārbaudēs tika konstatēts, ka tie nepietiekami balsta baznīcas sienas. Šobrīd ir nostiprināti visi kontrforsi, kuri iepriekš savu funkcionalitāti bija zaudējuši.

Kā ierasts, jebkādi būvdarbi šādu vēsturisku celtņu tuvumā nozīmē arī to, ka paralēli jāveic arheoloģiskā izpēte. Līdz šim brīdim arheoloģisko izrakumu laikā ap baznīcu atrasti vismaz 160 apbedījumi, kuri tiek fiksēti un dokumentēti, atbilstoši normatīvajiem aktiem. Kaut arī arheologi savu ne tik vienkāršo darbu turpināja, ignorējot nepiemērotus laikapstākļus, šis process prasījis nedaudz vairāk laika, nekā projektā sākotnēji plānots.

Kaut arī no ārpuses tas bija grūti pamanāms, restaurācijas darbi turpinājās arī ziemas periodā. Decembrī uzsākti darbi baznīcas iekštelpās – tiek restaurēti torņa logu slēģi un iespēju robežās uzsākta arī logu rāmju atjaunošana. Restauratoru aktīvāka rosība atsākās janvāra-februāra mijā. Šobrīd no altāra daļas ir izņemtas abas lielās vitrāžas un nogādātas restauratoriem Rīgā. Vairākās vietās tiek atjaunota akmens grīda. Ja garām ejot dzirdami klaudzieni, tie visticamāk nāk no baznīcas torņa, kurā norisinās aktīvi koka konstrukciju restaurācijas darbi.

Visievērojamākie no darbiem, protams, būs visas ēkas fasādes un jumta atjaunošana – jau šobrīd ikvienam iespējams pamanīt ar katru dienu arvien augstāk un augstāk ap baznīcas torni kāpjošās sastatnes. Tiklīdz iestāsies piemēroti laikapstākļi, būvnieki būs gatavi nekavējoties uzsākt fasādes restaurāciju. Kā pirmās tiks restaurētas torņa ārsienas, un darbi turpināsies secīgi pie visām pārējām baznīcas fasādes daļām, kā rezultātā rudenī plānojam baznīcu ieraudzīt gaišā, senatnīgā krāsā. Jumta nomaiņa tiks uzsākta no altāra daļas jau tuvāko mēnešu laikā. Līdzko iestāsies siltāki un sausāki laikapstākļi, iekštelpās restauratori uzsāks vēsturisko akmens kapa plākšņu un piemiņas zīmju konservāciju, kam nepieciešama noteikta gaisa temperatūra un mitrums. Visiem darbiem beidzoties, tiks labiekārtota baznīcas apkārtne.

Restaurācija notiek astoņu  sadarbības partneru kopīgā projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros. Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas projekta I kārtu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), līdzfinansējumu nodrošina Cēsu novada pašvaldība un Cēsu Sv. Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze. Baznīcas restaurācijas kopējās izmaksas prognozētas līdz pat 1,7 miljoniem eiro, no tiem 1,38 miljoni ir ERAF finansējums.

Ziņu kategorijas

Scroll to top