Galerija: Atskatoties uz Draudzes dienām 2022 Jaunpiebalgā

Šovasar 30.-31. jūlijā notika draudzes dienas Jaunpiebalgā. Šī gada lozungs bija “Nāc, Kungs, svētī mūs, lai mēs nešķiramies” (Dz. gr. 638).

Divu dienu garumā varējām visi kopā pārdomāt un izjust šo Draudzes dienu tēmu un vienu no trim draudzes vērtībām – piederību.

Ar lekcijām pie mums viesojās Rīgas vecās Sv. Ģertrūdes un Bolderājas draudžu mācītājs Oskars Smoļaks un Gulbenes un Madonas iecirkņu prāvests, Opekalna, Apes sv. Mateja un Gaujienas draudžu mācītājs Vilnis Sliņķis ar sievu Daigu Sliņķi.

No senioriem līdz zīdainīšiem, no tiem, kuri atbrauca vieni, līdz tiem, kuri ieradās ar kuplu ģimeni – bija prieks būt kopā ar ikkatru mūsu draudzes locekli. Kopā klausījāmies lekcijas, diskutējām, lūdzām un dziedājām, baudījām kopīgas maltītes, darbojāmies māla un papīra darbnīcās un slavējām. Bērniem bija iespēja apmeklēt Jaunpiebalgas kupolmājas, lekciju laikā piedalīties organizētās nodarbībās un vakarā pievienoties vecākiem, kopīgi spēlējot teātri.

Otro dienu iesākām ar kopīgu meditāciju un sporta aktivitātēm, bet pēc brokastīm devāmies un skaisto Jaunpiebalgas Sv. Toma baznīcu, kur notika dievkalpojums. Draudzes dienas noslēdzām ar sadraudzību un viktorīnu.

Dažas uzklausītās atziņas no Draudzes dienu dalībniekiem:

  • Pēc laika atcerēšos mieru, kas ienāca manī pēc slavēšanas. Noliku savus “grēka akmeņus” uz altāra un piedzīvoju patiesas prieka asaras un vieglumu.
  • Bija jauki gan dzirdēt Dieva vārdu un piedalīties lūgšanās, gan arī būt sadraudzībā ar citiem bērniem un jauniešiem. Sen nebijām tikušies!
  • No mācītāja Oskara lekcijas saglabājušās divas piezīmes: “Tu nevis ej uz baznīcu, bet esi baznīca.” un “Es nevienu neesmu pazaudējis no tiem, ko Tu Man esi devis.” (Jņ.18:9)
  • Priecēja skaistā daba un koptais parks pie skolas. Ar nepacietību gaidu savu melnā māla šķīvi ar dzīvībaskoka lapas nospiedumu. Ausīs visu laiku skan dziesma “Dievs – mīlestība”.
  • Ar smaidu atceros teātra izrādes, kurās dalību ņēma katrs nometnes dalībnieks. Talantīgi!
  • Ļoti daudz, ko pārdomāt, sevi un savu darbību draudzē izvētīt. Lekcijas par piederības vertikālo un horizontālo virzienu! Par tumšo pagrabu sevī, ko slēpjam no Jēzus. Par balansu starp iz-aicinājumu un uz-aicinājumu. Dievkalpojums Jaunpiebalgas skaistajā baznīcā!

Paldies organizatoriem – Indrai un Didzim! Lai kopābūšanas prieks un tā īpašā piederības sajūta seko mums līdz nākamajām Draudzes dienām! Tiekamies 2024. gadā!

Ziņu kategorijas

Scroll to top