Galerija: Arhelioģiskā izpēte pie torņa pamatnes

Scroll to top