Draudzes dzīve

Bībeles studiju grupas (BSG)

Latvijā arvien lielāku un lielāku popularitāti iegūst orientēšanās sports. Tiem, kuri nemaz nav ar šo sporta veidu pazīstami, droši vien noderēs īss noteikumu izklāsts.

Proti: orientēšanās sports pamatā ir individuālais sporta veids. Jebkurš cilvēks – jebkurā viņam piemērotā laika periodā un intensitātē var piedalīties jebkurās orientēšanās klubu rīkotajās sacensībās.

Tas notiek pavisam vienkārši: nokļūsti sacensību vietā, saņem no sacensību organizatoriem apvidus karti, paņem kompasu un… dodies meklēt kontrolpunktus! Katrs izvēlas savu taktiku – cits prātīgi un lēnām apdomā pareizākā ceļa izvēli; cits skrien kā vējš, – reizēm uzvar, reizēm atduras kā miets… katrs pēc distances pats analizē savas kļūmes, un – ņem vai neņem tās vērā, startējot nākošo reizi.

Tomēr – arī orientēšanās sportā ir iespēja startēt komandā – pat, ja neesi LV izlases dalībnieks. Tas notiek sacensībās, kurās tiek veidotas stafešu komandas. Parasti, gatavojot komandu šādām sacensībām, spēlē iesaistās arī treneris, kurš vislabāk pazīst komandas dalībniekus un precīzi zina – kurš no komandas biedriem spēj veikt izcilu startu, bet kuram atstāt atbildīgo finiša etapu. Un tad – katrās sacensībās – notiek mazs brīnums: sportisti- individuālisti apvieno savus spēkus un kļūst nevis trīskārt, bet – trīsdesmitkārt stiprāki!

Saprotu – šis salīdzinājums ir vienkāršots; un tomēr… Bībeles studiju grupas var salīdzināt ar orientēšanās sporta komandu sacensībām. Kristības sakramentā saņēmuši savas „kartes” – mēs, lietojot „kompasu” – Dieva Vārdu – katrs savā ticības ceļā veicam savu distanci – ar savām paša izvēlēm, nereti maldīšanos „starp trim priedēm” un savas personīgās pieredzes uzkrāšanu un izvērti.

Taču – iesaistoties Bībeles studiju grupās, kurās ne tikai esam kopīgās lūgšanās, ne tikai lasām Dieva Vārdu, bet arī neformālās sarunās pie tējas tases dalāmies savās pieredzēs par tā nozīmi mūsu dzīvē (ciktāl nu paši vēlamies to apspriest) – mēs iegūstam ne tikai komandas biedrus, kļūstot stiprāki, bet arī labāk izjūtam Trenera atbalstu un nemitīgu Viņa klātbūtni mūsu dzīvē.

Tā Trenera, kurš katram no mums saka: ”Kad jūs Mani tad piesauksiet, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksiet un Mani pielūgsiet, Es jūs paklausīšu. Kad jūs Mani meklēsiet, jūs Mani atradīsiet. Ja jūs no visas sirds meklēsiet.” (Jer. 29:12-13)

Sv. Jāņa pastorāts

Pastorāts ir iespēja regulāri sanākt kopā (klātienē vai attālināti), lai sadraudzībā iepazītu viens otru un kopīgi dalītos Kristus mācībā un lūgšanās.

Sarunas vada mācītājs, katru reizi sagatavojot konkrētu tematu, kuru apspriežam draudzīgā diskusijā un kopīgā slavēšanā. Netrūkst gan nopietnu sarunu, gan priecīgas izmiešanās. Tikšanos noslēdzam ar aizlūgšanu.

Galvenokārt pastorāts vienmēr iepriecina ar sarunu kvalitāti – sanāk iepazīt draudzes biedrus tuvāk nekā tas izdotos pašu spēkiem mēģinot uzsākt sarunu pirms vai pēc dievkalpojuma. Nereti tuvāk izdodas iepazīt arī pašam sevi.

Šobrīd draudzē darbojas divi pastorāti – 40+ vecuma draudzes locekļiem un 16 – 35 veciem draudzes locekļiem.

Pieteikšanās dalībai pastorātos, sazinoties ar draudzes mācītāju Didzi Kreicbergu 26173331 vai koordinatori Inesi Vārnu 26330268.

Pieaugušo un jauniešu apmācība kristībām un iesvētībām

Mācības paredzētas jauniešiem un visa vecuma pieaugušajiem kristīgās ticības iepazīšanai luteriskās baznīcas tradīcijās. Mācības tiek organizētas divas reizes gadā: septembris – janvāris un februāris – jūnijs sesijās. Nodarbības notiek ceturtdienu vakaros no plkst. 18:15 līdz aptuveni plkst. 21:00.

Vakara tikšanās tiek sadalīta divās daļās – praksē un teorijā*:

 • Vakara dievkalpojums klātienē (18:15 – ~19:30);
 • Nodarbība klātienē vai attālināti (19:45 – ~21:00).

Mācību noslēgumā, jātiekas individuālā sarunā ar mācītāju, lai pārrunātu mācību vielu un pieņemtu personīgu lēmumu būt vai nebūt piederīgam LELB Cēsu Sv. Jāņa draudzei, kristoties un iesvētoties.

Apmācības vada draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs, vairāk informācijas iespējams saņemt zvanot mācītājam 26173331.

*Nepieciešamības gadījumā un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, apmācības var tikt organizētas attālināti.

Diakonija

Pašreiz draudzē darbojas diakonu grupa:

 1. Biruta Mežale – diakonijas vadītāja
 2. Velta Bērziņa – diakons Cēsu pansionātā
 3. Vija Sadovska – diakonijas darbinieks draudzē
 4. Antra Krancmane – diakonijas darbinieks draudzē
 5. Guna Grahoļska – diakonijas darbinieks draudzē

Draudzē projekta “Nav labi cilvēkam vienam būt” ietvaros izveidota atbalsta grupa vientuļiem dažāda vecuma cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās un krīzes situācijās, zaudējot tuviniekus – laulātos, apgādniekus, bērnus dažādos vecumos, sievietes, kuras izirušo ģimeņu dēļ spiestas vienas audzināt bērnus. Cilvēkiem, kas nonākuši dažādās ļoti smagās veselības problēmās un diagnozēs un vecuma nespēkā. Šiem visiem cilvēkiem tiek sniegta palīdzība, lai viņi varētu vieglāk pārvarēt zaudējumus un vientulību.

Ziemsvētku laikā tiek rīkota labdarības akcija “Dalies mīlestībā”. Akcijas laikā ikvienam ir iespēja ziedot daļu no sava iepirkuma maisiņa satura (ilgglabājamus produktus, saimniecības preces utt.) pilsētas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Sadarbībā ar biedrību “Prieks” un Cēsu novada pašvaldību tiek veidoti projekti, kuru ietvaros organizē dažādas ekskursijas senioriem.

Diakonijas darbinieki piedāvā transporta pakalpojumus draudzes locekļiem, kuri nevar apmeklēt dievkalpojumu veselības traucējumu dēļ, nogādājot tos uz un no dievkalpojuma.

Apmeklējam draudzes locekļus arī slimnīcās, sniedzot viņiem garīgu atbalstu. Tāpat arī veicam mājapmeklējumus, lai sniegtu garīgu un fizisku palīdzību tiem, kuriem tā vajadzīga.

Diakonijas darbinieki paaugstina savas zināšanas LELB rīkotājās mācībās “Žēlsirdības skola”.

Kontaktpersona Biruta Mežale 29488942, e-pasts: biruta.mezale@inbox.lv

 

Sagatavošana laulībām un laulību dievkalpojumam

Sagatavošanās laulību dievkalpojumam un laulāto dzīvei iespējama divos veidos:

 1. Izejot apmācību t.s. “Pirmslaulību kursā” (piecas nodarbības) Rīgā vai citur Latvijā, kur to piedāvā (piemēram, Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes draudzē). Pēc tam divas reizes tiekoties ar Cēsu draudzes mācītāju.
 2. Veicot pirmslaulību pārrunas individuāli 3 – 4 reizes Cēsu draudzes mācītāja pavadībā klātienē un/vai attālināti.

Tā ir iespēja labāk sagatavoties “lielajai dienai” un turpmākai laulību dzīvei. Kursos un pārrunās tiek apspriestas šādas tēmas:

 • attiecību pamats (pārī, Bībeles kontekstā);
 • kopīgais un atšķirīgais pārī;
 • konfliktu risināšana un piedošana pārī un ģimenē;
 • mīlestības parādīšana darbos, vārdos utt.

Vairāk informācijas iespējams saņemt zvanot mācītājam Didzim Kreicbergam 26173331.

“Tāpēc vīrs pametīs savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un viņi būs viena miesa.” (1.Moz. 2:24)

Draudzes mūzikas dzīve

“Dziediet Viņam, spēlējiet Viņam, stāstiet par visiem Viņa brīnuma darbiem!”
Ps. 105:2

“Blakus Dieva Vārdam mūzika ir lielākais dārgums pasaulē. Tā ir brīnumaina Dieva dāvana, ar kuru aizdzen daudz kārdinājumu un ļaunu domu.”
Mārtiņš Luters

Mūzika dievkalpojumos

Visi draudzes locekļi ir daļa no mūzikas dzīves. Vienojoties draudzes dziesmās, radām mūziku, kas veido mūsu kopīgo pārdzīvojumu dievkalpojumā.

Cēsu Sv. Jāņa draudzē kalpo četras ērģelnieces: Lelde Krastiņa, Olita Neimande, Iveta Bernava un Sandra Tamane. Lelde ir arī baznīcas mūzikas dzīves koordinatore un ērģeļu restaurācijas projektu vadītāja.

Ik svētdienu dievkalpojumus ar psalmu dziedājumiem papildina liturģiskais ansamblis (schola), to vada Santa Augškāpa.

Dievkalpojumos nereti piedalās arī viesi – mūziķi un kori gan no Cēsīm, gan arī citām Latvijas pilsētām un ārzemēm.

Koncerti

Cēsu Sv. Jāņa baznīcā jau ilgus gadus tiek koptas un attīstītas mūzikas tradīcijas. Pateicoties interesantām un daudzveidīgām koncertprogrammām, mūsu dievnams kļuvis par nozīmīgu pilsētas un reģiona mūzikas centru. 

Mūsu baznīca cieši saistīta ar ievērojamā komponista un ērģelnieka Alfrēda Kalniņa (1879-1951) vārdu. Viņš dzimis un bērnību pavadījis Cēsīs, jau 9 gadu vecumā Sv. Jāņa baznīcā sācis mācīties ērģeļspēli. Tieši A. Kalniņa simtgades sakarā notika pirmais koncerts Cēsu baznīcā pēckara periodā,  spēlēja ērģelnieks Oļģerts Cintiņš. Kopš 2001. gada te notiek A. Kalniņa piemiņai veltītie starptautiskie jauno ērģelnieku festivāli.

Ievērojamās Walcker&Co firmas ērģeles vienmēr piesaistījušas profesionālus mūzi-ķus, kā Tālivaldis Deksnis, Larisa Bulava, Vita Kalnciema, Kristīne Adamaite, Ligita Sneibe, arī viesus no Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Lietuvas, Igaunijas. Koncertos piedalījušies arī kori, orķestri: Rīgas Doma zēnu koris, Latvijas Radio koris, VAK Latvija , LNO solisti, Vidzemes kamerorķestris, Pērnavas kamerorķestris, orķestri no Vācijas, Dānijas. Koncertos iesaistās arī cēsnieki: Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi, pilsētas kori, draudzes ērģelnieces.

Skaista tradīcija ir Ziemassvētku koncerti, ko rīko pilsētas skolas. Par aktuālajiem koncertiem vari uzzināt, klikšķinot šeit.

Cēsu Sv. Jāņa krusta zīme

Vēlme pateikt paldies draudzes cilvēkiem, kuri nereti pašaizliedzīgi velta lielu daļu sava laika, talantu un prasmju draudzes dzīves uzturēšanai, atbalsta sistēmas veidošanai, 2021.gadā rezultējās idejā šo paldies veidot kā pateicības zīmi – piespraudi. Tajā attēloti krustā savienoti nagla un ērkšķis, kas ir arī draudzes karogā iekļautais simbols.

Cēsu Sv. Jāņa krusta zīmes pasniegšana notiek ik gadu Jāņa Kristītāja asins liecības dienā 29. augustā (vai tai tuvākā svētdiena) dievkalpojuma laikā.

2021. gada 29. augustā Cēsu Sv. Jāņa krusta zīmi saņēma pirmie deviņi draudzes locekļi: Vija Alksne, Alda Berga, Velta Bērziņa, Valentīna Gusāre, Maija Kalnupa, Astrīda Kamša, Līga Miglāne, Rūta Siliņa un V Biruta Sproģe (Biruta 2021. gadā tika aizsaukta mūžībā, viņas atzinības zīmi piemiņai saņēma ģimenes locekļi).

Al-Anon un PAB

Al-Anon 12 soļu atbalsta grupa līdzatkarīgajiem

Al-Anon ģimenes grupas ir alkoholiķu radinieku un draugu brālības, kas dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās, lai risinātu kopīgās problēmas. Mēs uzskatām, ka alkoholisms ir ģimenes slimība un ka, tikai mainot savu attieksmi pret alkoholiķi, mēs varam palīdzēt viņam atveseļoties.

Al-Anon nav saistīts ne ar vienu sektu, politisku grupējumu, organizāciju vai institūciju, tas neiejaucas nekādos strīdos, neko neatbalsta, nekam neoponē. Tajā nav biedru naudas. Al-Anon ir pašatbalstoša brālība ar pašu dalībnieku brīvprātīgiem ziedojumiem. /no Al-Anon 12 soļu preambulas/

Al-Anon ir garīgs dzīves ceļš, kas pamatots Anonīmo alkoholiķu (AA) divpadsmit soļos. Cēsu Al-Anon grupa „Taurenītis”  darbojas jau vairāk kā deviņus gadus, aktīvi iesaitās Latvijas Al-Anon pasākumos, sadarbojas ar citām grupām Latvijā un atbalsta jaunu grupu veidošanos.

Pašreizējos apstākļos sapulces notiek attālināti – tiešsaistes režīmā.
Lai pieteiktos sapulcēm, lūgums zvanīt uz kontakttālruni 29102449

Pieaugušie alkoholiķu bērni (PAB)

PAB ir vīriešu un sieviešu sadraudzība, kuri ir uzauguši atkarīgā vai citādi disfunkcionālā vidē. Nevienam nav tiesību norādīt otram, kas viņam jādara, lai atrastu savu personīgo ceļu uz izveseļošanos. 

PAB nav saistīta ne ar vienu sektu, partiju, reliģisko uzskatu, organizāciju vai institūciju, neiesaistās nekādās politiskās diskusijās, ne arī uzstājas pret kaut ko.

Lai atveseļotos, mēs izmantojam 12 soļu programmu, kuru esam pārņēmuši no Anonīmo alkoholiķu (AA) sadraudzības.

Kustību aizsāka alkoholiķu bērni, bet laipni aicināti arī cilvēki no cita veida disfunkcionālām ģimenēm.

Cēsu PAB grupa darbojas jau vairāk kā deviņus gadus, sadarbojas ar citām grupām, iesaistās  un kalpo Latvijas PAB organizētajos pasākumos un atbalsta jaunu grupu veidošanos Latvijā.

Pašreizējos apstākļos sapulces notiek attālināti – tiešsaistes režīmā.
Lai pieteiktos sapulcēm, lūgums zvanīt uz kontakttālruni 26314783

Scroll to top