Sv. Jāņa baznīca ir mājvieta LELB Cēsu Sv. Jāņa draudzei

Dievs mums kopā ar ticību ik dienu dāvina Savu žēlastību, ļaujot to piedzīvot kristībā, iesvētībā, dievkalpojumos. Draudzes locekļi pulcējas arī Bībeles studiju grupās un citos pasākumos, par kuriem informāciju var atrast šīs mājaslapas sadaļās.

Laiki un apstākļi mainās, tomēr ir kaut kas, kas paliek nemainīgs šai pasaulē – Dieva mīlestība uz mums un Viņa piedāvātā glābšanas iespēja.

Esi laipni gaidīts Cēsu Sv. Jāņa baznīcā!

Par draudzi

Šobrīd Cēsu Sv. Jāņa draudzē regulāri darbojas aptuveni 350 draudzes locekļu. 

Baznīcas dievkalpojumus apmeklē gan draudzes locekļi, gan citu draudžu ticīgie, gan mūsu viesi. Īpaši apmeklēti ir dievkalpojumi, kas saistīti ar valsts un reliģiskajiem svētkiem, piemēram, Vasarsvētki, Ziemassvētki, Valsts svētku gadadienas u.c.

Dievnams atvērts apmeklētājiem arī  ārpus dievkalpojumiem, lai ikdienas skrējiena starplaikos gremdētos lūgšanās un meditācijā.

Cēsu Sv. Jāņa draudzes kultūras un tūrisma piedāvājums ir unikāli, savas kultūrvēsturiskās vides un akustikas dēļ. Piedāvātie pakalpojumi organiski iekļaujas esošajā kultūras un tūrisma pasākumu piedāvājumu klāstā, bagātinot un papildinot to.

Draudzes dzīve

Garīgā dzīve, kalpošana un ikdiena.

Svētdarbības

Kristības, iesvētības, laulības un izvadīšana.

Jaunākās ziņas

Par draudzes dzīvi un aktualitātēm.

Scroll to top