Dievkalpojumi Ziemsvētku laikā Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

Piektdien, 24.12.

plkst. 16.00 ZIEMSVĒTKU PRIEKŠVAKARA DIEVKALPOJUMS. Dalība dievkalpojumā, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu*.

plkst. 18.00 – 19.00 KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS. Dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem vai personām no vienas mājsaimniecības lūgšanām un Sv. Vakarēdiena saņemšanai neatkarīgi no imunizācijas statusa. Uzturēšanās laiks dievnamā līdz 15 minūtēm.

Sestdien, 25.12.

plkst. 11.00 KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMS. Dalība dievkalpojumā, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu*.

plkst. 12.45 – 13.15 KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI. Dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem vai personām no vienas mājsaimniecības lūgšanām un Sv. Vakarēdiena saņemšanai neatkarīgi no imunizācijas statusa. Uzturēšanās laiks dievnamā līdz 15 minūtēm.

Svētdiena, 26.12.

plkst. 11.00 OTRO ZIEMSVĒTKU DIEVKALPOJUMS. Dalība dievkalpojumā, uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu*.

plkst. 12.45 – 13.15 OTRIE ZIEMSVĒTKI. Dievnams atvērts individuāliem apmeklējumiem vai personām no vienas mājsaimniecības lūgšanām un Sv. Vakarēdiena saņemšanai neatkarīgi no imunizācijas statusa. Uzturēšanās laiks dievnamā līdz 15 minūtēm.

*Bērni līdz 12 gadu vecumam var apmeklēt dievkalpojumu kopā ar saviem vecākiem. Bērniem un jauniešiem no 12 gadu vecuma dievkalpojumu apmeklēt iespējams uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu un personas dokumentu.

Ziņu kategorijas

Scroll to top