Dievkalpojumi Cēsu Sv. Jāņa baznīcā līdz 11.01.2022.

“Tas ir pārbaudījums izturībai un izaicinājums mūsu vienotībai. Mēs varam to cienīgi pieņemt, vienīgi turoties pie Kristus un turoties kopā. Mūsu uzdevums ir izturēt līdz nākošajam mierinājuma laikam, kalpojot visiem cilvēkiem ar visām Dieva dāvanām, pēc iespējas pilnīgi izmantojot visas dotās iespējas – turklāt darīt to tā, lai uzturētu baznīcā un draudzēs vienprātību un savstarpēju mīlestību. Kaut sociāli distancēti, mēs esam vienas Kristus miesas locekļi.” (citāts no bīskapu kolēģijas vēstules)

SVĒTDIENĀS

Plkst. 11:00 dievkalpojums epidemioloģiski drošā vidē (uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu).

  • Bērni līdz 12 gadu vecumam var apmeklēt dievkalpojumu kopā ar saviem vecākiem.
  • Bērniem un jauniešiem no 12 gadu vecuma dievkalpojumu apmeklēt iespējams uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu un personas dokumentu.

Plkst. 12:45 – 13:15 baznīca atvērta individuāliem apmeklējumiem vai personām no vienas mājsaimniecības lūgšanām un sakramenta saņemšanai neatkarīgi no imunizācijas statusa. Uzturēšanās laiks dievnamā līdz 15 minūtēm.

CETURTDIENĀS

Plkst. 18:15 – 18:45 baznīca atvērta individuāliem apmeklējumiem vai personām no vienas mājsaimniecības lūgšanām un sakramenta saņemšanai neatkarīgi no imunizācijas statusa. Uzturēšanās laiks dievnamā līdz 15 minūtēm.

Uzturoties dievnamā lūdzam ievērot:

  • 2m distanci;
  • sēdēt tikai norādītajās sēdvietās;
  • pareizi lietot sejas masku (aizsedzot muti un degunu) visu uzturēšanās laiku.

Saskaņā ar noteikumiem, kas paredz vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 15m2 no publiski pieejamo telpu platības, vienlaicīgi baznīcā drīkst atrasties 62 cilvēki.

Ziņu kategorijas

Scroll to top