Diena bez Dieva

"Jāzeps, paņēmis Jēzus miesas, ietina tās tīrā linu audeklā un ielika savā jaunajā kapā, kas bija izcirsts klintī, un, aizvēlis kapa ieejai priekšā lielu akmeni, aizgāja." (Mateja 27:59-60)

Klusā sestdiena.  Šī ir visklusākā no visām Klusās nedēļas dienām. Diena, kad Jēzus atdusas kapā. Diena, kad viņš, kā to apliecinām Apustuļu ticības apliecībā, nokāpj ellē. Šī ir diena, kad kristīgā pasaule skumst, bet gavilē Sātana pulki, jo viņiem šķiet, ka viņi ir uzvarējuši pašu Dievu. To, kurš neļāvās nevienam kārdinājumam, kurš likās visuvarens. Viņš, kurš citus uzmodināja no nāves, nu pats guļ kapā. Sātans līksmo, viņš nezina, ka gardāk smejas tas, kurš smejas pēdējais. Viņš pat nenojauš, ka Dievs ir sagatavojis varenu pārsteigumu.

Kamēr mēs uz to gaidām, varam padomāt, kāda ir diena bez Dieva. Kāds tukšums tajā valda, kāda bezcerība. Tā īpaši ļauj saprast vārdus, ko Jēzus saka pie krusta: “Mans Dievs, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis!” Tiešām kādēļ?! Jā, esam bijuši grēcīgi, jā, neesam klausījuši Dievam, bet tas jau tikai mūsu nespēkā. Taču šajā dienā mūsu skaidrojumi, taisnošanās, ir velti. Jēzus guļ kapā, viņš mūs nedzird. Ja aizdomājamies dziļāk, tas taču ir neaptverami, nonākt situācijā, kad Dievs mūs nedzird.

Droši vien mūsu dzīvēs nereti ir brīži, kad mums liekas, ka Dievs mūs nedzird! Tomēr ir kāda būtiska atšķirība, proti, ja parasti Dievs ir mums klātesošs, kaut arī uzreiz neatsaucas uz mūsu lūgšanām, šoreiz viņš ir guldīts kapā. Ko darīt? Meklēt spēku Dieva vārdā, Svētajos Rakstos. Jēzus taču pats dod piemēru, viņš pat pienaglots pie krusta, citē Rakstus, jo minētie vārdi “Mans Dievs, mans Dievs, kādēļ tu mani esi atstājis!” ir no 22. Psalma.

Dievs nav mūs pametis, viņš atstājis savu Vārdu, kurā paliek cerība un paliek mierinājums! Jā, Jēzus ir guldīts kapā, bet Dievs nav miris, viņš ar mīlestību uzlūko savu radīto pasauli arī Klusajā Sestdienā. Dēls guļ kapā, bet Tēvs ir nomodā un gatavo atbildes triecienu. 

Vēl nedaudz, un akmens tiks novelts, un visa pasaule redzēs, ka kaps ir tukšs!

Pārdomas sagatavoja evaņģēlists Jānis Gabrāns

Ziņu kategorijas

Scroll to top