Cik liels ir Jēzus?

Audio sprediķi sagatavoja mācītājs Didzis Kreicbergs ceturtajā svētdienā pēc Zvaigznes dienas, 2023. gada 29. janvārī.

Lasījumi:

✧ Mt. 8:23-27 (sprediķa teksts); ✧ 1.Moz. 8:1-11; Rom. 13:8-10.

“Jēzus iekāpa laivā, un viņa mācekļi tam sekoja. Un, redzi, jūrā izcēlās liela vētra, tā ka viļņi vēlās pāri laivai; bet Jēzus gulēja. Tie piegājuši viņu modināja, saukdami: “Kungs, glāb mūs, mēs ejam bojā!” Jēzus tiem sacīja: “Kādēļ esat tik bailīgi, jūs mazticīgie?” Tad piecēlies viņš apsauca vējus un jūru, un iestājās liels klusums. Bet cilvēki izbrīnā jautāja: “Kas viņš ir, ka vēji un jūra viņam paklausa?””

Mt. 8:23-27

Tēzes:

✧ Kad Jēzus ir tuvu klāt, tad vislabāk iespējams iepazīt sevi.

✧ Jēzus lielums vienkāršībā radās neadekvātās situācijās mācekļu dzīvēs.

✧ Dieva varenība Jēzū dod drošības sajūtu un mieru, kas pārspēj cilvēka domu haotismu, nevarību un tukšu rosību.

✧ Jēzus neviena cilvēka dzīvē nav par lielu. Viņš katram no mums dod neskaitāmas iespējas dzīvot lielu dzīvi!

Ziņu kategorijas

Scroll to top