Galerija: Cēsu Svētā Jāņa baznīcas restaurācijas aktualitātes

Kā ierasts, vismaz reizi ceturksnī apkopojam Cēsu Svētā Jāņa baznīcas restaurācijas projekta ietvaros jau paveikto un vēl aktuālo. Tuvojoties gada beigām, arī baznīcas restaurācijas darbi iegājuši noslēguma fāzē.

Veiksmīgi pabeigts lielākais darbu apjoms pie fasādes apdares – atlikusi vien baznīcas fasādes daļa Ziemeļu pusē. Kontrforsi, kas atrodas šajā pusē, iepriekš nostiprināti un pavasarī tiks veikta to restaurācija. Pēc darbu pabeigšanas šeit pat esošais skvērs tiks labiekārtots un apzaļumots.

Savukārt labiekārtošanas darbi Dienvidu jeb Skolas ielas pusē jau ir pabeigti un garāmgājējus priecē īpašas, skatienu piesaistošas detaļas. Pie baznīcas galvenās ieejas abās pusēs uzstādīti atjaunoti un funkcionējoši dekoratīvie elementi – laternas. Laternu augšpuses grezno metāla karodziņš, kas sasaucas ar tādu pašu karodziņu virs kanceles esošā Jāņa Kristītāja skulptūras rokās. Savā vietā uzstādīts arī restaurētais saules pulkstenis.

Laternu un citu metāla kalumu, ieskaitot iepriekš plašu iedzīvotāju interesi raisījušās laika kapsulas izgatavošana ir uzticēta metālkalējam Jānim Martinsonam. Uz Ziemsvētkiem baznīca iegūs pavisam svinīgu koptēlu, un svētku dievkalpojumu apmeklētāji vērs restaurētas ozolkoka durvis.

Vēl šogad plānots noslēgt torņa iekšpuses koka konstrukciju restaurācijas darbus. Šobrīd vietās, kur iepriekš konstatēti bojājumi, tiek atjaunots grīdas segums un pakāpieni. Šo darbu dēļ tornī atrasties nav atļauts. Tas arī ir iemesls tam, ka jau kopš augusta esam pārtraukuši ekskursijas tornī un šī gada adventa svētdienās izpaliks par tradīciju kļuvusī torņa mūzika. Pūtēju orķestris „Cēsis” cēsniekus priecēs 4. adventā, 22. decembrī, Rožlaukumā.

Turpinot par torni: ja vērīgi ieskatās, iespējams pamanīt, ka pēc fasādes restaurācijas labāk pamanāmi vēsturisko logu reljefi baznīcas tornī. Esošais 1853. gadā celtais baznīcas tornis uzbūvēts un vēl senākā torņa pamatiem, sākotnējā torņa logi aizmūrēti, atstājot redzamas vien to ailes. Līdzīgi arī baznīcas Dienvidu pusē ir redzams aizmūrēts vēsturiskās durvju ailes apveids.

Decembrī tiks pabeigta jumta nomaiņa.

Baznīcas restaurācijas projekta ietvaros noticis vērienīgs darbs arī pie baznīcas vitrāžām. Pilnīgi visas baznīcā esošās vitrāžas tika izņemtas no logiem, pārskatītas, piefiksēts to esošais stāvoklis, vitrāžas notīrītas, salaboti tajās konstatētie defekti un bojājumi, un jaunā krāšņumā tās atgriezušās savās vietās. Interesants stāsts saistīts ar vitrāžu, kuru 1938. gadā baznīcai dāvinājusi Latvijas Krājkase. Neskatoties uz to, ka tajā attēlots Latvijas ģerbonis un karogs, tieši šis ir vienīgais vitrāžas oriģināls, kas palicis neskarts gan Otrajā pasaules karā, gan Padomju laikos.

Pirms Otrā pasaules kara vitrāža izņemta no logu ailes un paslēpta baznīcas sienā, savukārt no Padomju varas vērīgajiem skatieniem tajos laikos tik nevēlamo Latvijas Valsts simboliku izdevies paslēpt ar grīdas krāsas palīdzību. Pārējās vitrāžas glabā sevī atzīmi par to atjaunošanu pēc pilsētas bombardēšanas Otrā pasaules kara laikā – 1941. un 1942. gadā. Turpat atrodami iniciāļi „I.K.”, kurus diemžēl līdz šim vēl nav izdevies atšifrēt. Šogad šos vitrāžu atjaunošanas darbus veica Latvijas Mākslas akadēmijas docente Sandra Urtāne.

Restaurācija notiek astoņu  sadarbības partneru kopīgā projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros. Cēsu Svētā Jāņa baznīcas restaurācijas projekta I kārtu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), līdzfinansējumu nodrošina Cēsu novada pašvaldība un Cēsu Sv. Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze. Baznīcas restaurācijas kopējās izmaksas prognozētas līdz pat 1,7 miljoniem eiro, no tiem 1,38 miljoni ir ERAF finansējums.

Informāciju sagatavoja
Indra Piliksere
Projekta koordinatore
cesu.janadraudze@gmail.com
29518015

Ziņu kategorijas

Scroll to top