Cēsu Sv. Jāņa lauku ev. lut. draudze izsludina iepirkuma procedūru restaurācijai

Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze izsludina līguma piešķiršanas procedūru: “Cēsu Svētā Jāņa luterāņu baznīcas restaurācija un labiekārtošana”.

Līguma pieškiršanas procedūras identifikācijas numurs: ERAF/551SAM/2016/I/06.

Iepirkums tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides   aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumu ietvaros (saskaņā ar 2016.gada 24. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322.).

Pielikumā iepirkuma nolikums un citi saistītie dokumenti:

Ziņu kategorijas

Scroll to top