Cēsu Sv. Jāņa krusta zīmes pasniegšana

Sākot ar šo gadu Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskajā draudzē tiek ieviesta jauna tradīcija – pateikt īpašu paldies cilvēkiem, kuri uzticīgi kalpojuši šajā draudzē. Šo svētdien 29. augustā uzreiz pēc dievkalpojuma mācītājs Didzis Kreicbergs un draudzes priekšniece Silvija Kalniņa pasniegs Cēsu Sv. Jāņa krusta zīmi deviņiem draudzes locekļiem par uzticīgu kalpošanu Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskajā draudzē.

Šoreiz tie būs:
✧ Vija Alksne
✧ Alda Berga
✧ Velta Bērziņa
✧ Valentīna Gusāre
✧ Maija Kalnupa
✧ Astrīda Kamša
✧ Līga Miglāne
✧ Rūta Siliņa
✟ Biruta Sproģe (saņems ģimenes loceklis). 

Lai ikdienā pateicībai mūs iedvesmo Bībelē rakstītais: “Jo viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastība vairodamās, pieaugot ticīgo skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu.” (2. Korintiešiem 4:15)

Ziņu kategorijas

Scroll to top