Cēsu Sv. Jāņa krusta zīme

Turpinot 2021. gadā aizsākto tradīciju, arī šogad tiek pasniegtas Cēsu Sv. Jāņa krusta zīmes cilvēkiem, kuri uzticīgi kalpojuši un turpina kalpot mūsu – Cēsu Sv. Jāņa lauku draudzē.

Svētdien 11. septembrī, uzreiz pēc dievkalpojuma, mācītājs Didzis Kreicbergs un draudzes priekšniece Silvija Kalniņa pasniedza Cēsu Sv. Jāņa krusta zīmi trim draudzes locekļiem – Birutai Mežalei, Leldei Krastiņai un Raimondam Kiršfeldam.

Lai ikdienā pateicībai mūs iedvesmo Bībelē rakstītais: “Jo viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlastība vairodamās, pieaugot ticīgo skaitam, vairotu arī pateicību Dievam par godu.” (2. Korintiešiem 4:15)🙏

No kreisās: mācītājs Didzis Kreicbergs, Cēsu Sv. Jāņa krusta zīmes saņēmēji Lelde Krastiņa, Raimonds Kiršfelds un Biruta Mežale, evaņģēlists Jānis Tolpežņikovs. Foto: Agris Vārna

Ziņu kategorijas

Scroll to top