Cēsu Sv. Jāņa baznīcas 730 gadu jubilejas pasākumus atklāj zinātniska konference

2014. gada 29. maijā plkst. 10:00 Cēsīs, Izstāžu namā notiks Cēsu Sv. Jāņa baznīcas 730 gadu jubilejai un projektam “Reformācijai 500” veltīta zinātniska konference. Aicināti visi interesenti.

Cēsu Sv. Jāņa baznīca ir viens no vecākajiem un vēsturiski nozīmīgākajiem dievnamiem, kas ir piedzīvojis kristīgās ticības ienākšanu Latvijā un tās sarežģīto gaitu līdz mūsdienām. Kristietība Latvijas vēsturē, politikā, kultūrvēsturē, mākslā un teoloģijā, tās ietekme uz procesiem, kas sekmējuši mūsdienu kultūras izaugsmi, kristīgo vērtību izpratni un rīcību, tie ir jautājumi, kas interesē sabiedrību un Latvijā ir maz pētīti. Par šiem jautājumiem arī runāsim Cēsu Sv. Jāņa baznīcas 730 gadu jubilejai un projektam “Reformācijai 500” veltītajā konferencē.

Konference iecerēta kā ideju pieteikums, to definēšana un izstrāde ilgākam laika periodam.

2017. gada 31. oktobrī visa pasaule atzīmēs Reformācijas 500 gadi. Šim cilvēces vēstures vienam no nozīmīgākajiem notikumiem, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis ir izvirzījis uzdevumu uzsākt kristietības vēstures zinātniskās pētniecības darbu 3 gadu garumā ar noteiktu rezultātu – akadēmiskām publikācijām. Konference iepazīstinās sabiedrību ar šo projektu un ievirzīs pētniecības darbu. Tajā runās un referēs ievērojamākie Latvijas pētnieki, kuri apliecinājuši savu gatavību iesaistīties šī projekta īstenošanā.

Ziņu kategorijas

Scroll to top