Cēsu Sv. Jāņa baznīcai jauna interneta vietne

2013. gada 26. februārī  Cēsu Sv. Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze organizēja iedzīvotāju forumu, lai piesaistītu pilsētnieku un plašākas sabiedrības uzmanību Cēsu Sv. Jāņa baznīcas tehniskajam stāvoklim un rosinātu procesus, kas ļautu dievnamu pakāpeniski un kompleksi atjaunot.

Forums iekustināja virkni nozīmīgu procesu, kas šodien rezumējušies dievnama fasādes un torņa restaurācijas darbos,  draudzes attīstības vīzijas un stratēģijas noteikšanā, kā arī interneta vietnes www.cesusirds.lv izveidē, kur ikviens interesents var atrast informāciju par minētajiem procesiem vienkopus.

Šajā apjomīgajā darbā ir iesaistīti draudzes locekļi, Cēsu novada pašvaldība, neskaitāmi cēsnieki, pilsētas labvēļi un atbalstītāji. Paldies katram, kuram rūp mūsu pilsēta, seno mūru atstātās liecības, katram, kurš palīdzēja un vēl palīdzēs.

Atklājot jauno saziņas vietni www.cesusirds.lv, īpašu pateicību veltam “Web Multishop Company” kolektīvam, bet jo sevišķi, par dāsni ziedoto laiku un pacietību, kompānijas vadītājam Mārtiņam Zvīgulim un programmētājam Andrim Stafeckim.

Pateicībā!

Cēsu Sv. Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze

Ziņu kategorijas

Scroll to top