“Cēsu sirds” jaunā spēkā

Sestdien, 29. augustā pulksten 11.00 Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze ikvienu interesentu aicina uz arhibīskapa Jāņa Vanaga vadīto pateicības svētku dievkalpojumu. Pateicības svētku turpinājumā (ap pulksten 13.00) kopā svinēsim mūsu baznīcas restaurācijas projekta darbu pabeigšanu.

Cēsu Sv. Jāņa baznīcas restaurācijas projekts, kuru finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un līdzfinansējumu nodrošina Cēsu novada pašvaldība un Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze, tika uzsākts 2018. gada jūnijā. Projekta ietvaros veikti apjomīgi darbi: nomainīts jumta segums, atjaunota fasāde un logu konstrukcijas, sakoptas esošās vitrāžas un izgatavotas sešas jaunas vitrāžas, restaurēts torņa smailes krusts un lode, kā arī vēsturiskais saules pulkstenis, labiekārtots skvērs līdzās baznīcai.

Šobrīd ikviens cēsnieks un pilsētas viesis var priecāties par balto, atjaunoto un vakaros izgaismoto baznīcu, bet piektdienās un sestdienās pēc tumsas iestāšanās Rožu laukums ir piepildīts ar ļaudīm, kuri izbauda līdz šim Latvijā nepieredzētu baznīcas izgaismošanas muzikālo performanci.

Īpaši pateicamies Cēsu novada pašvaldībai par visa veida atbalstu, kā arī Cēsu Svētā Jāņa baznīcas atjaunošanas fondam par sadarbību.

Pateicība restauratoru komandai un projekta vadītājam, pateicība ikvienam, kas ar savu pienesumu iesaistījās baznīcas atjaunošanas darbu izpildē. Paldies restaurācijai veltīto labdarības koncertu organizētājiem, paldies visiem māksliniekiem, kuri tajos piedalījās, un paldies ikvienam ziedotājam.  Sirsnīga pateicība tiem cēsniekiem un draudzes locekļiem, kuri vēl ilgi pirms projekta uzsākšanas iededza baznīcas atjaunošanas idejas dzirksti un darbojās pie tās īstenošanas.

Uz tikšanos mūsu svētkos!

Foto: Raimonds Kiršfelds

Ziņu kategorijas

Scroll to top