Cēsīs atjaunos Viduslaiku pili un Sv. Jāņa baznīcu

Šī gada 5. martā parakstīta vienošanās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” īstenošanu, kas paredz atjaunot deviņus valsts nozīmes kultūras mantojuma objektus septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Lai aizsargātu un attīstītu Latvijas kultūras un dabas vērtības, turpmāko divu gadu laikā ar projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” līdzfinansējumu tiks veiktas nozīmīgas investīcijas deviņos valsts nozīmes kultūras mantojuma objektos, ne vien tās saglabājot un atjaunojot, bet arī paaugstinot to pieejamību sabiedrībai, kā arī radot jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus un sekmējot katras vietas potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu.

Projektā paredzētās investīcijas:
• Cēsu Viduslaiku pils atjaunošana, uzlabojot pils pieejamību apmeklētājiem un piedāvājot pakalpojumu „Iejūties viduslaikos”, kā arī multimediālu ekspozīciju „Dzīve Cēsu pils cietumā”;
• Svētā Jāņa luterāņu baznīcas atjaunošana, izveidojot tajā ekspozīciju „Svētā Jāņa baznīca – Cēsu vēstures lieciniece”,
• Siguldas Jaunās pils restaurācija, atjaunojot tajā 20.gadsimta trīsdesmitajos gados veidoto telpu plānojumu un interjeru, tajā skaitā vēsturiskās lasītavas telpu, svētku zāli, vēsturisko ēdamzāli;
• Valmieras pilsdrupu konservācija un restaurācija, kultūrvides centra izbūve;
• Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskā baznīcas torņa atjaunošana, pārbūve un restaurācija, nodrošinot sakrālā mantojuma iepazīšanu, zvanu, pulksteņa mehānisma un torņa apskati;
• Rubenes Evaņģēliski luteriskās baznīcas pārbūve un atjaunošana, ekspozīcijas „Pa Hronikas pēdām” izveide;
• Āraišu arheoloģiskajā parkā tiks būvēts daudzfunkcionāls apmeklētāju centrs, kā arī tiks papildināta ezerpils brīvdabas ekspozīcija, uzbūvējot Āraišu ezerpils koka aizsargceltni;
• Ungurmuižas kompleksā tiks veikta Kungu mājas un dzīvojamās mājas pārbūve, attīstot tajās trīs ekspozīcijas – vēsturisko, dzīvo un ciklisko;
• Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošana tā atvēršanai apmeklētājiem.

Tā kā visi projekta partneri atrodas uz Baltijas ceļa vai tā tiešā tuvumā un īsteno tematiski vienotu projekta ideju, tiks stiprināta reģiona identitāte un kultūras mantojuma pieejamība nozīmīgā dabas teritorijā kā Gaujas Nacionālais parks un tam tuvumā esošajās pašvaldībās.

Projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” kopējās izmaksas plānotas 9 385 265,75 eiro apmērā, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 634 000 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums ir 262 437,47 eiro.

Projekta sagatavotājs un iesniedzējs ir Siguldas novada pašvaldība. Projekta partneri: Cēsu, Amatas, Valkas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskā draudze.

Ziņu kategorijas

Scroll to top