Baznīcu nakts Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

2015. gada 5. jūnijā  plkst. 18.00 – 24.00

18.00                 Mācītāja uzruna

18.30 – 19.00    Torņa un baznīcas apskate

                          Aktivitātes bērniem (vitrāžu veidošana mazajā zālē)

19.00 – 19.30    Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas

                          pūšaminstrumentu ansambļa koncerts

19.30 – 20.30    Torņa un baznīcas apskate

                          Aktivitātes bērniem

– Kristīgā dzeja un mūzika (mazajā zālē)

– Mūzika flautai un ērģelēm

                          Elita Ezermale (flauta) un Lelde Krastiņa (ērģeles)

– Aktivitātes bērniem

– Muzikālas pārdomas “Mana baznīca”

                          Iveta un Jānis Gabrāni

– Torņa un baznīcas apskate

23.00              Tezē dziedājumi un lūgšanas

Ziņu kategorijas

Scroll to top