Baznīcu nakts Cēsu sv. Jāņa baznīcā

“Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.”

Mateja 19:14


Šogad Baznīcu nakts notika reizē ar Bērnu aizsardzības dienu, kam veltīti bija vairāki pasākumi arī Cēsīs. Baznīcā gaidījām gan bērnus, gan pieaugušos – dekorācijās izmantojām gan balonus, gan meijas un ziedus. Bērniem tika ierīkots speciāls stūrītis, lai varētu savu radošumu izpaust, turpinot mākslinieces I. Briedes īpaši Baznīcu naktij radītos zīmējumus.


Baznīcu nakts pasākumus mācītājs Didzis Kreicbergs iesāka ar svētbrīdi. Mācītājs uzsvēra, ka mūsu baznīcā ir daudzi radoši cilvēki, kuri spēj pārsteigt atkal un atkal ar saviem dzejoļiem un dziesmām, zīmējumiem un gleznām.


Torņa 3. stāvā notika mākslinieces Ingūnas Briedes darbu izstādes “Vārda piezīmes līnijās” atklāšana. Ingūna vairāk kā gadu dievkalpojumos veic ne tikai piezīmes par dzirdēto sprediķī, bet arī to zīmē. Tas ir unikāls veids kā paust savu ticību, nododot Labo vēsti tālāk. Izstāde būs apskatāma visu vasaru, zīmējumi ir nopērkami pastkaršu veidā baznīcā.


Ar ērģeļmūzikas koncertu “Meistari un mācekļi” klausītājus priecēja Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pedagogi un audzēkņi. Paldies pasniedzējām Leldei Krastiņai un Sandrai Tamanei!


Ar saviem un citu autoru dzejoļiem klātesošos uzrunāja Zinaīda Kondratjeva (Roze), Maija Kalnupa (lasīja Līgas Rimšas dzeju), Andra Gulbe, Velga Gailīte (Džanete), Eva Dortāne (no katoļu draudzes). Mācītājs Didzis Kreicbergs klausītājus iepazīstināja ar amatbrāļa Krista Kalniņa jaunākajiem darbiem. Vilnis Auziņš priecēja ar pasaules mūziku saksofona skaņās.


Deviņos vakarā Latvijas baznīcās vienojāmies Tēvreizes lūgšanā.

Atskatu uz Baznīcu nakts pasākumu sagatavoja Andra Gulbe

Ziņu kategorijas

Scroll to top