Audio sprediķis “Saprātīgā pārvaldība”

Sprediķi sagatavoja mācītājs Didzis Kreicbergs
Pļaujas svētkos, 2022. gada 2. oktobrī

Lasījumi:

✧ Tim. 6:6-11 (sprediķa teksts); ✧ 5. Moz. 8:7-18; ✧ Jņ. 4:31-42.

“Bet liels ieguvums dievbijība ar pieticību: jo mēs neko neesam ienesuši šajā pasaulē un neko nevaram arī iznest; ja vien ir iztika un apģērbs ar to mums būs diezgan. Bet, kas grib iedzīvoties bagātībā, tie krīt kārdināšanā, lamatās un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās. Tas viss iegrūž cilvēku postā un pazušanā, jo visu ļaunumu sakne ir alkatība. Pēc naudas tiekdamies, dažs ir nomaldījies no ticības un daudzkārt sagādājis sev asas sāpes. Bet tu, Dieva cilvēk, no tā visa bēdz; dzenies pēc taisnības, godbijības, ticības, mīlestības, izturības, lēnprātības!”

Tim. 6:6-11

Tēzes:

✧ Garīgu lietu pļaujā un izaugsmē sējējs ir un paliek Dievs, bet mēs esam pļāvēji. Arī neliela raža ir ieguvums, ja tā ir Kunga svētība.

✧ “Bet liels ieguvums ir dievbijība ar pieticību.” (Tim. 6:6). Lai iegūtu pieticības tikumu, bez dievbijības neizdzīvot.

✧ Pieticība palīdz normēt vajadzības, redzēt citus, nepārvērtēt sevi.

Ziņu kategorijas

Scroll to top