Atjaunotā baznīca kā sākums gaismai

Kā ierasts, informējam par Cēsu Svētā Jāņa baznīcas restaurācijas projekta aktualitātēm.

Vērienīgākie šī projekta ietvaros veicamie uzdevumi – baznīcas fasādes atjaunošana, piekļautās teritorijas labiekārtošana, vitrāžu atjaunošana un vēl daži iekšdarbi – ir noslēgušies jau rudenī, tāpēc gada izskaņā varam baudīt paveiktā augļus.

Šobrīd, kad pastāv gana daudz ierobežojumu visā valstī, Cēsu Svētā Jāņa baznīca, pateicoties baznīcas torņa jaunajam apgaismojumam, radījusi lielu cilvēku interesi par baznīcu un Cēsīm kopumā. Dažādiem valsts un gadskārtu svētkiem pielāgotā apgaismojuma un muzikālā programma netieši kalpo kā magnēts, kas aicina viesus uz Cēsīm. Visvairāk skatītāju vērojuši tieši Adventa laikam sagatavoto torņa izgaismošanu. Vispopulārākā skatu vieta ir baznīcas pakājē esošais Rožlaukums, taču baznīca stalti un spoži par sevi atgādina dažādās vietās pilsētā – mūzikas skaņas aizsniedzas līdz pat Bērzainei, dabas ainavā izgaismotais tornis harmoniski iekļaujas, verot skatu vecpilsētas virzienā, gan no Ķiršu ielas, gan Dārzniecības ielas.

Šī aktivitāte arī ir tā, kas vērā ņemami palielinājusi Cēsu Svētā Jāņa baznīcas popularitāti sociālajos tīklos – cilvēki filmē, fotografē un dalās ar savām emocijām, ko piedzīvojuši, baudot šo unikālo performanci.

Jau tagad interesentiem ir pieejama aplikācija “Cēsu sirds”, kas paredzēta, kā izglītojošs un jēgpilni izklaidējošs resurss mobilajās lietotnēs. Pirmajā mēnesī pēc izstrādes šī aplikācija bija piesaistījusi 100 interesentus. Tiklīdz tiks atcelti pulcēšanās ierobežojumi, kas ļaus atvērt Cēsu Svētā Jāņa baznīcu apmeklētājiem, aplikācija pilnvērtīgi pildīs savu galveno – virtuālā gida funkciju. Pavasarī paredzēts stāstīt par to plašāk, popularizēt un piesaistīt arvien vairāk interesentus no Latvijas un ārvalstīm, jo virtuālais gids jau tagad prot pastāstīt par baznīcu četrās valodās: latviešu, angļu, vācu un krievu.

Restaurācija notiek astoņu  sadarbības partneru kopīgā projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros. Cēsu Svētā Jāņa baznīcas restaurācijas projekta I kārtu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), līdzfinansējumu nodrošina Cēsu novada pašvaldība un Cēsu Sv. Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze. Baznīcas restaurācijas kopējās izmaksas prognozētas līdz pat 1,7 miljoniem eiro, no tiem 1,38 miljoni ir ERAF finansējums.

Ziņu kategorijas

Scroll to top