Aprīļa aktualitātes draudzē

Kopīgas tikšanās un dievkalpojumi Cēsu Sv. Jāņa draudzē aprīlī.

✧ Svētdien, 02.04. un 23.04. pēc dievkalpojuma “Sadraudzība Vārdā un kopībā” draudzes nama 2. stāvā.

✧ Svētdien, 02.04. plkst. 11.00 Palmu svētdienas ģimenes dievkalpojums.

✧ Ceturtdien, 06.04. plkst. 18.15 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.

✧ Piektdien, 07.04. plkst. 15.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums.

✧ Sestdien, 08.04. plkst. 23.00 Nakts vigīlija dievkalpojums.

✧ Svētdien, 09.04. plkst. 11.00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.

✧ Otrdien, 04.04. un 18.04. plkst. 17.00 Al-anon palīdzības grupas un plkst. 18:30 PAB palīdzības grupas tikšanās draudzes nama 2. stāva telpās (informāciju par grupu darbu skatīt šeit).

✧ Sestdien, 29.04. Jauniešu kora “Kamēr…” koncerts “JAUNA GAISMA”.

Iknedēļas dievkalpojumi baznīcā ceturtdienās plkst. 18.15 un svētdienās plkst. 11.00

Ziņu kategorijas

Scroll to top