Aktualitātes draudzes dzīvē

Mīļie Kristū un Sv. Jāņa draudzē Cēsīs!

Ārkārtas situācijā Latvijā būsim nodzīvojuši 20 dienas. Tas ir bijis izaicinājuma, mulsuma un neziņas laiks, bet esam pateicīgi Dievam, ka līdz šai dienai Viņa žēlastība ir bijusi klātesoša mūsu ikdienā un daudziem tā ir bijusi saudzējoša.

Draudzē turpinām dievkalpošanu attālināti un misijas darbu. Svētdienas dievkalpojumus piedāvājam video formātā (Facebook lapā un www.cesusirds.lv), absolūciju un Sv. Vakarēdienu iespējams saņemt individuāli klātienē, ievērojot valstī noteiktās distancēšanās un dezinficēšanas prasības. Tāpat, sazinoties ar draudzes mācītāju, ir iespējams noklausīties ceturtdienas vakara katehēzes dievkalpojumus audio versijā. Pāris Bībeles studiju mājas grupas (BSG) sākušas tikties tiešsaistē. Draudzes diakonijas darbinieki ar pārtikas produktu piegādi kalpo vientuļajiem un senioriem, lai viņi droši varētu palikt mājās, kā arī atbalsta sarunās telefoniski.

Pašlaik mūsu draudzes lielākais izaicinājums ir sabalansēt finanses tāpat kā daļai no Jums. Lai nodrošinātu mūsu draudzes pašas neatliekamākās vajadzības, esam būtiski ierobežojuši savus saimnieciskos kā arī administratīvos izdevumus. Baznīcas restaurācijai, kas notiek ERAF projekta ietvaros, piešķirtie līdzekļi (arī mūsu draudzes līdzmaksājumi) ir pietiekoši, lai varētu pabeigt iesāktos restaurācijas darbus kā cerēts. Tomēr, lai atslogotu draudzes budžetu, esam lūguši LELB Finanšu komisijai piešķirt kredītbrīvdienas aizdevumam, dievnama restaurācijas projekta īstenošanai.

Mūsu ienākumi gada griezumā sastāv no 3 pamat pozīcijām:

  • draudzes locekļu un citu atbalstītāju ziedojumi;
  • tūrisma pakalpojumi baznīcā;
  • draudzes nekustamo īpašumu nomas maksas.

Tūrisma sezona vairs nav aiz kalniem (parasti to uzsākam 1. maijā), taču apzināmies, ka tūristu plūsma šajā sezonā būs krietni mazāka.

Par nekustamā īpašuma finansiālo pienesumu vēl grūti spriest, bet domājams, ka mūsu draudzes nekustamā īpašuma nomnieki varētu nespēt pildīt finansiālās līgumsaistības pilnā apjomā.

Pamatpozīcija, par kuru mēs katrs esam atbildīgi un varam stiprināt, ir draudzes locekļu ziedojumi. Lielāko ziedojumu daļu sastāda dievkalpojumu kolektes (2019. gadā tās sastādīja 52% no kopējiem draudzes locekļu ziedojumiem). Valstī izsludināto ierobežojumu dēļ, pēdējo nedēļu laikā šādus ienākumus gūt nav bijis iespējams. Individuālie apmeklētāji svētdienas rītos bijuši dāsni, tomēr viņu skaits ir ļoti neliels. Jau martā ziedojumu apjoms kolektēs krities par 40%, bet kopējais ziedojumu apjoms par 18%.

Kāds būtu risinājums? Aicinām atbalstīt savu draudziveicot ikmēneša ziedojumus draudzes kontā ar norādi: ziedojums draudzes kalpošanas nodrošināšanai.

Rekvizīti ziedojumiem:
Cēsu Svētā Jāņa lauku evaņģēliski luteriskā draudze
Lielā Skolas 8, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Reģ.Nr. 90000298210
AS SEB banka
Konts: LV37UNLA0004000701604

Daļa draudzes locekļu jau veic ikmēneša ziedojumus draudzes kontā. Tā ir laba kalpošana, kas šajā laikā mūsu draudzei ir izšķiroša. Paldies Jums par līdzdalību un aizlūgšanām! Priecāsimies par ikvienu ideju kā nodrošināt kalpošanu tur, kur ir grūtības to veikt attālināti.

“Ceri uz Kungu, esi stiprs un drošini savu sirdi! Ceri uz Kungu!” (Ps.27:14)

Draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs
Draudzes priekšnieks Andis Ozoliņš-Vīksne

Ziņu kategorijas

Scroll to top