Akmens ir novelts!

“Bet tās atrada akmeni no kapa noveltu.” (Lūka 24:2)

Priecīgas Lieldienas! Vārdi, kas šodien izskan visbiežāk! Satiekot kristiešus, apmaināmies ar vārdiem: Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies! Ir svarīgi, lai tie nebūtu tikai vārdi, bet mūsu ticības apliecinājums!

Pagājis Lieldienu gaidīšanas laiks ar skumjām, neziņu, bezcerību, un mūsos atkal var ienākt prieks. Tam ir jāienāk, jo nav vairs nekādu šķēršļu, akmens ir novelts! Ne tikai no Jēzus kapa, bet no mūsu skumjām, neziņas un bezcerības!  

Simboliski varētu teikt, ka akmens, ko Jēzus kapam priekšā aizvēla cilvēki, ir rūgts apliecinājums tam, ka vienmēr būs kādi, kuri mēģinās aizšķērsot piekļūšanu Lieldienu vēstij! Bet ticība Jēzum vienmēr palīdz šo akmeni novelt, un šodien pasaulē valda prieks! Tajos, kuri tic evaņģēlija vēstij!

Iespējams, nav viegli uzreiz pārslēgties no skumjām uz prieku, gluži kā mācekļi uzreiz nespēja noticēt vēstij, ka Jēzus ir augšāmcēlies. Jā, viņš par to vairākkārt bija runājis, bet viens ir dzirdēt, otrs noticēt, ka tā arī noticis! Taču šis notikums ir kārtējais apliecinājums tam, ka Jēzus vienmēr saka patiesību, viņš nekad nevienu nav mānījis. Viņš saka: “Kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas mani ir sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir pārgājis dzīvībā.” (Jņ 5:24).

Un tas ar mums notiek tieši šodien! Tieši Lieldienās, kad akmens ir novelts, kad nāve uzvarēta, mēs no pasaulīgās nāves esam iegājuši dievišķīgajā dzīvībā, kas, gluži kā mīlestība, nebeidzas nekad. Dievs mums ir piedevis, caur savu Dēlu viņš mūs ir izpircis, tik ilgi plānotā operācija pret Sātanu ir noslēgusies ar pārliecinošu uzvaru! Vai nav pamatots brīdis gavilēt – Priecīgas Lieldienas!

No kapa noveltais akmens ir tik skaidrs Dieva apliecinājums, ka uz pasaules nav tādu grēku, kurus Dievs savā neizmērojamā mīlestībā un žēlastībā nevarētu paņemt prom. Gluži kā smago akmeni no kapa. Līdz ar akmeni no mūsu sirdīm tiek noveltas pasaulīgās raizes, skumjas, arī tā bēda, par ko mūsu senči dziedāja: liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādams! Arī tas ir stāsts par Lieldienām, ja liksim visas mūsu raizes zem šī akmens, kas tika aizvelts kapa priekšā, tad Lieldienu rītā viss tiks aizvelts prom. Ja tā darām, ja ticam mūsu Kunga augšāmcelšanās vēstij, ja ticam viņa pestīšanas dāvanai, varam rīkoties, kā teikts 118. Psalmā: “Šī ir diena, ko Kungs Devis, gavilējiet un līksmojiet šodien!” (Ps 118:24)

Taču šajā prieka un gaviļu virpulī uz brīdi padomāsim, viss tiešām atkal ir kā senāk? Ko esam mācījušies no Lieldienu laika šogad? Vai mainījies nebūs nekas, un turpināsim dzīvot kā līdz tam, vai tomēr būsim spēruši kaut soli tuvāk Dievam.

Priecīgas Lieldienas!

Ziņu kategorijas

Scroll to top